Så här kopplar du in din router

En router ger dig möjligheten till fler uttag för Internet, både med nätverkskabel men även trådlöst (Wifi).

 

Så här kopplar du in din router:

Har du ingen mediabox:
Anslut routerns WAN-uttag till bredbandsuttaget i väggen.

Har du en mediabox:
Koppla från routerns WAN-uttag  till mediaboxens LAN-uttag avsett för internet.
(Vilket LAN-uttag du skall koppla till beror på vilket nät du tillhör. Se förteckning nedan)

Från routerns LAN-uttag kan du sedan koppla in din övriga kabelbundna utrustning.
Denna utrustning får då IP-adresser från din router (dessa börjar på 192).

 

 

Liten lathund:
LAN-uttagen sitter ofta 4 (eller fler) i rad.
WAN-uttaget är ofta åtskilt från LAN-uttagen och har dessutom en annan färg.
Se bilden ovan där WAN-uttaget på routern till vänster är ansluten till LAN-uttaget på den vita mediaboxen.

 

Mediaboxen
Hitta LAN-uttaget för internet i just din mediabox.
Beroende på vilket nät du är ansluten till gäller olika uttag.

Karlstads El- och Stadsnät AB  Olika uttag beroende på mediaboxmodell, se länk.

Open Universe  LAN1 och LAN 2 (samt LAN 7 om sådan finns). Kopplingsguide

Bosnet ”Free seating”, dvs du kan koppla in ditt bredband i valfritt LAN-uttag.