Betalningspåminnelse

Jag har betalat min faktura men ändå fått en påminnelse.
Kontakta vår kundservice och ha följande information tillhands:

  • Fakturanumret som betalningspåminnelsen avser
  • OCR numret du angav vid inbetalningen
  • Datumet du gjorde inbetalningen samt summan som betalades.