Missad betalning

Om fakturan inte betalas senast förfallodatumet så skickas först en påminnelse.
Betalas inte fakturan trots påminnelser så kommer din bredbandstjänst att stängas av och slutfaktura skickas.