Hur anmäler jag autogiro för mitt bredband?

Vill du betala ditt bredband med autogiro behöver vi ett medgivande från dig.

Välj ett av de tre alternativen nedan:

Jag prenumererar inte på någon tidning från NWT Media.
Fyll i autogiromedgivandet online via denna länk.

Jag prenumererar på Värmlands Folkblad och/eller Karlstads-Tidningen.
Fyll i autogiromedgivandet online via denna länk.

Jag prenumererar på någon annan tidning inom NWT Media.
Vänligen kontakta vår kundservice för att ändra ditt betalsätt.

 

Viktigt då du fyller i clearingnumret:
Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.
Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 – 9XXXXX.
Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.