Plattformsbyte pågår i Open Universe fibernät (Driftstörning kan förekomma)

Nätägaren Open Universe utför ett plattformsbyte i fibernätet. Under dagen när plattformsbytet äger rum så kan du uppleva avbrott och störningar i dina tjänster, om du fortfarande upplever problem efter klockan 16:00 prova att starta om din utrustning. Se vilken dag som är aktuell för just din adress via länken nedan.

 

Det gör du enklast genom att:
1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa
2. Vänta 10 sekunder
3. Sätt därefter i strömkabeln igen

Om du fortfarande upplever problem med dina tjänster efter att utrustningen startats om, kontakta Open Universe migreringskundtjänst 0770-820 810. Öppettider vardagar 08:00-19:00.

Läs mer här: https://www.openuniverse.se/blog/2023/09/29/plattformsbyte-i-open-universe-oppna-nat/